ብዝቐለለ ኣገባብ ረሲድ ግዛእ ኣብ ዝጥዕመካ ትኸፍሎ

ኣብዛ =>ሊንክ ኣቲኻ ብዛዕባ እዛ ኣፕ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ።

ይቕሬታ: Logout ኮይንካ ኣለኻ ነዚ ኣገልግሎት ክትጥቀም እንተኾይንካ ናይ ግድን Login ኢልካ ክትኣቱ ኣለካ ወይ ሓድሽ ኣካውንት ከተውጽእ ኣለካ፡ Login ክትብል እንተደሊኻ ኣብዚኣ Login ጠውቕ።

ናይ ኣየነይቲ ትካል ኢኻ ካርድ ደሊኻ ዘለኻ ምረጽ፡ኣጠቓቕማ ረሲድ

ኣጠቓቕማ ኢትሳላት

ኣጠቓቕማ ዳታ ኣብ ኢትሳላት

ኮኔክት ኤክስ ናይ 1000MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 1000 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ናይ 15 ብ16 ጅነ ኣእትወላ፡ ብሓጺሩ ኣብ ሴምካርድኻ 10 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 2 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 1 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 1000 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኮኔክት ኤክስ ናይ 2250MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 2250 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ኣብ ሴምካርድኻ 20 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 2 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 2 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 2250 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኮኔክት ኤክስ ናይ 4500MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 4500 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ኣብ ሴምካርድኻ 35 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 2 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 3 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 4500 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኮኔክት ኤክስ ናይ 7000MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 7000 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ኣብ ሴምካርድኻ 50 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 2 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 4 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 7000 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኮኔክት ኤክስ ናይ 11000MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 11000 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ኣብ ሴምካርድኻ 75 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 1 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 1 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 11000 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኮኔክት ኤክስ ናይ 21000MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 21000 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ኣብ ሴምካርድኻ 125 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 1 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 2 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 21000 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኮኔክት ኤክስ ናይ 48000MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 48000 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ኣብ ሴምካርድኻ 250 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 1 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 3 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 48000 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኮኔክት ኤክስ ናይ 90000MB

ን1 ወርሒ ዝጸንሕ ናይ 90000 ሜጋ ባይት ኢንተርነት እንተደሊኻ ናብ ሴምካርድኻ ኖርማል ዝኣቱ ረሲድ ኣብ ሴምካርድኻ 400 ጅነ ክህሉ ኣለዎ፡ ልቓሕ እንተዘይጸኒሕካ እዚ ግበር፡ ኣብ ቴለፎንካ ናይ መደወሊ ኣፕ እቶ ብድሕሪኡ *566# ጽሒፍካ ደውል ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጽሒፍካ ሰንድ ጠውቕ ብድሕሪኡ ቁጽሪ 1 ጠዊቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 1 ጠውቕካ ሰንድ በላ ብድሕሪኡ 4 ጠውቕ ብድሕሪኡ ሰንድ በላ ኣብ መወዳእታ ናይ 90000 ሜጋ ባይት ንወርሒ ዝብል ኣብ መሰጅ ክመጸካ ኢዩ።

ኣጠቓቕማ ደቓይቕ ኣብ ኢትሳላት

ናይ 2 = 3 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን1 መዓልቲ ዝጸንሕ 30 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ: ከሙኡ'ውን 20 ሜጋ ባይት ንዋትሳፕ መጠቀሚ ትወሃብ።

ናይ 4 = 5 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን1 መዓልቲ ዝጸንሕ 190 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ።

ናይ 5 = 6 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን3 መዓልቲ ዝጸንሕ 160 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ

ን3 መዓልቲ ዝጸንሕ 160 ደቓይቕን ኢንተርነትን እንተደሊካ ከኣ *556*1*ኮድ# ኣእቱ

ናይ 8 = 8 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን3 መዓልቲ ዝጸንሕ 300 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ

ን3 መዓልቲ ዝጸንሕ 300 ደቓይቕን ኢንተርነትን እንተደሊካ ከኣ *556*1*ኮድ# ኣእቱ

ን3 መዓልቲ ዝጸንሕ 600 ሜጋ ኤክስ እንተደሊካ ከኣ *556*3*ኮድ# ኣእቱ

ናይ 10 = 11 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን7 መዓልቲ ዝጸንሕ 475 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ

ን7 መዓልቲ ዝጸንሕ 475 ደቓይቕን ኢንተርነትን እንተደሊካ ከኣ *556*1*ኮድ# ኣእቱ

ን7 መዓልቲ ዝጸንሕ 950 ሜጋ ኤክስ እንተደሊካ ከኣ *556*5*ኮድ# ኣእቱ

ናይ 15 = 16 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን7 መዓልቲ ዝጸንሕ 750 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ

ን7 መዓልቲ ዝጸንሕ 750 ደቓይቕን ኢንተርነትን እንተደሊኻ ከኣ *556*1*ኮድ# ኣእቱ

ን7 መዓልቲ ዝጸንሕ 1500 ኢንተርነት ሜጋ ኤክስ እንተደሊኻ *556*5*ኮድ# ኣእቱ

ናይ 25 = 26 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን14 መዓልቲ ዝጸንሕ 1100 ደቓይቕ እንተደሊኻ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ

ን14 መዓልቲ ዝጸንሕ 1100 ደቓይቕን ኢንተርነትን እንተደሊኻ ከኣ *556*1*ኮድ# ኣእቱ

ናይ 30 = 31 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን28 መዓልቲ ዝጸንሕ 700 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ

ናይ 50 = 51 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *556*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን28 መዓልቲ ዝጸንሕ 1300 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *556*2*ኮድ# ኣእቱ

ን28 መዓልቲ ዝጸንሕ 1300 ደቓይቕን ኢንተርነትን እንተደሊካ ከኣ *556*1*ኮድ# ኣእቱ

ኣጠቓቕማ ቮዳፎን

ናይ 10 = 11 ጅነ

ኖርማል ረሲድ ካኣትወልካ ኣንተደሊኻ *858*ኮድ# ተጠቂምካ ኣእትዎ።

ን7 መዓልቲ ዝጸንሕ 450 ደቓይቕ እንተደሊካ ከኣ *858*1*ኮድ# ኣእቱ


ኣብዛ =>ሊንክ ኣቲኻ ብዛዕባ እዛ ኣፕ ክትመሃር ትኽእል ኢኻ።


ኣብዚ ሕቶታት እንዳ ጠወቕካ ብዛዕባ እዛ ኣፕ ረአ

ብኸመይ ኢየ ክጥቀመላ እዛ ኣፕ/ወብሳይት፧ +

ቀሊል፡ ብመጀምርያ ኣብታ ኣብ ላዕሊ ዘላ Register ትብል ትጥውቕ ብድሕሪኡ ኣቡኡ ትምዝገብ ብድሕሪኡ፡ ኣብ ግብጺ እንተሃሊኻ ንኽትገዝእ ሓበሬታ ክትህበካ ኢያ ባዕላ።

እዛ ኣፕ ወይ ወብሳይት ብኸመይ ኢየ ኣብ ቴለፎነይ ከውርዳ ዝኽእል፧ +

ቀሊል፡ ብመጀመርያ ሊንክ ናይዛ ወብሳይት ኮፕይ ኢልካ ኣብ ጉጉል ክሮም ብራውዘር ክፈታ ብድሕሪኡ ኣብ ላዕሊ ብጸጋምካ ሰለስተ ነጠብጣብ ኣለዋ ጠውቕ፡ ብድሕሪኡ ኣብ ታሕቲ Install App ዝብል ኣሎ ጠውቕ'ሞ ብቐጥታ ኣብ ቴለፎንካ ክትወርድ ኢያ።

ካብዚ ወጻኢ'ውን ዝቐለለን ዝበለጸን መንገዲ ኣሎ ንሱ ከኣ ነታ ኣፕ ኩላ ከተውርዳ እንተደሊኻ ኣብዚኣ Go to Playstore ጠውቕ'ሞ ኣውርዳ ብድሕሪኡ ክፈታ ምስ ከፈትካያ ኣብ ላዕሊ ሰለስተ ናኣሽቱ ሕንጻጽ ንጋድም ኣለዋ ኣበአን ጠዊቕካ More ትብል ጠውቕ ብድሕሪኡ Buy Cart ትብል ጠውቕ ኮንግራ፡ ኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣላ እታ ኣፕ ወዲእኻ።

ብድሕሪ ምልቅሐይ ኣበይ ከይደ ኢየ ክኸፍሎ ዘለኒ፧ +

ቀሊል፡ ኣብ ጋራጅ ኣብ ቤት-ስፌት እንዳ ዘራኣይ ኣብ ሻርዕ ሱዳን ኣብ ቤት ቁርሲ ሰላም ኣብ ኣርደሌዋ ኣብ ጎኒ እንዳ ጽማቑ ዘላ ድኳን እንዳ ዳኒኤል ስምካን ገንዘብካን ክትህብ ይካኣል።

ኣነ ንረሲደይ ንስኹም ንገንዘብኩም እንታይ መተኣማመኒ ኣለና፧ +

ንሕና ነታ ረሲድ ሓኺኽና ኢና ብቐጥታ ኣብዛ ኣፕ/ ወብሳይት ነእትዎ እዚ ከኣ ቅኑዕን ዘተኣማምንን ረሲድ ምዃኑ ክንሕብረኩም ንፈቱ፡ ዝተገዘአ ረሲድ ክምለስ ከም ዘይክእል'ውን ብጥብቂ ክንሕብረኩም ንፈቱ፡ ንስኹም ከኣ ዝገዛእኩሙዎ ረሲድ ዋጉኡ ክትከፍሉናን እዚ ከኣ ንእሙናት ጥራይ ዝወሃብ ዕድል ብምዃኑ ብዙሕ ኣየጠራጥረናን'ዩ።

ክሳብ ክንደይ ረሲድ ኢየ ክልቃሕ ወይ ክወስድ ዝፍቀደኒ፧ +

ልቓሕ ናይ እትወስዶ ረሲድ ክሳብ 150 ጅነ ዝበጽሕ ከም ድላይካ ረሲድ ማለት ካርት ክትወስድ ይፍቀደካ'ዩ፡ ልዕሊኡ ግን እዛ ኣፕ / ወብሳይት ከተለቃሓካ ኣይትኽእልን'ያ፡ ስለዚ ነቲ ዘሎ ልቓሕኻ ቅድም ክፈሎ'ሞ ብድሕሪኡ ከም ብሓድሽ ክትልቃሕ ከተፍቅደልካ'ያ። ኣቐዲምካ ዘሎ ልቓሕኻ እንተኸፊልካ ከኣ ነዓና ኣዝዩ ሓጋዚ'ዩ። ብሓጺሩ ዝኾነ ሕቶ ወይ ርእይቶ ወይ'ውን ሃናጺ ነቐፌታ እንተሃሊካ ብ 01110341628 ደዊልካ ክትረኽበና ትኽእል ኢኻ። የቐንየልና።


ስለምንታይ ነዚኣ ክንሰርሓ ሓሲብና፧

  • ነቶም ኣብ እንዳ ማዳም ዝሰርሑ ኣሕዋትናን ኣሓትናን
  • ነቶም ብዝተፈላለየ ምኽንያት ረሲድ ብቐረባ ክረኽቡ ዘይክእሉ
  • ነቶም ነዊሕ ኣስካላ ገዞኦም'ሞ ኣብ ምውራድ ምድያብ ዝሽገሩ
  • ነቶም ቅልጥፍ ኢሎም ገዚኦም ቴለፎኖም ከይመሉኡዋ ኣብ ልቓሕ ይኣትው'ሞ ደሓር መሊሶም ዝያዳ ዝኸስሩን ንካሎኦትን

ብዝሰለጠን ዝጸፈፈን ከተገልግል ኢልና ኢና ነዛ ወብሳይት ወይ ኣፕ ክንሰርሓ ወሲንና።


ንኣጠቓቕማኣ ዝምልከት ከኣ

እቲ ተጠቃሚ ብልቓሕ ረሲድ ማለት እቲ ቁጽሪ ናይቲ ረሲድ ይገዝእ ብድሕሪኡ ቀስ ኢሉ ይኸፍሎ ማለት'ዩ ንዝያዳ ሓበሬታ ኣብ ላዕሊ ዘሎ ጽሑፍ ጥዊቕኩም ኣንብቡ።


እንታይ ጎናዊ ሳዕቤን'ከ ኣለዋ፧

ብዙሕ ጎንዊ ሳዕቤን የብላን ኩሉ ጽሑፋት'ውን ብትግርኛ'ዩ፡ ሓንቲ ግን ነዛ ኣፕ ወይ ወብሳይት ክትጥቀም ናይ ግድን ኢንተርነት ከድልየካ'ዩ፡ ነዚ ከኣ ቀሊል ቅድሚ ኢንተርነት ምውዳእኻ ረሲድ ቆሪጽካ ትጸንሕ።


ወትሩ ኣብ ኢድካ ኣላ

ንስኻ ኣብዚ ዝገዛእካዮ ረሲድ ወትሩ ኣብ ኢድካ ኣሎ፡ ምክንያቱ ምስ ገዛእካዮ እቲ ቁጽሪ ክትህበካ ኢያ፡ ከሙኡ'ውን እቲ ዝገዛእካዮ ረሲድ ብቐጥታ ኢዩ ናብ ኢመይልካ ዝኸይድ ስለዚ ኣብዚ እንተኣቢካ ወይ እቲ ቁጽሪ እንተጠፊእካ ብቐሊሉ ኣብ ኢመይልካ ክትረኽቦ ትኽእል ኢኻ።


Send Feedback

Go to Top